hoge gevoeligheid

geaard en op weg naar je spirituele Hart

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest

Als u bovenstaande foto kunt zien dan kan er in plaats van de vrouw ook een man staan.  Ook de leeftijd zou kunnen variëren van jong tot oud of oud tot jong. Als de subtiliteit wordt waargenomen dan zou gezegd kunnen worden dat er al een zekere genuanceerdheid aanwezig is. Als dat niet zo is ,kan er toch sprake zijn van (mogelijk onderdrukte) invoelendheid..
De methode die wordt aangeboden op deze website is geschikt voor zowel de mens die pas ontdekt heeft (hoog) gevoelig te zijn en ook voor de mens die al enige ontwikkeling in de (hoge) gevoeligheid heeft doorgemaakt. Ook de paranormaal gevoelige persoon kan de aangeboden methode gebruiken op de levensweg.

Hoge gevoeligheid of sensitiviteit

Hoge gevoeligheid is een persoonlijke eigenschap die in wezen ook een talent kan zijn.
Het kan vele voordelen in zich bergen. Het nadeel is dat je de voordelen vaak pas op latere leeftijd ontdekt en tot die tijd in het dagelijks leven wellicht minder plezierig voor je kan zijn.
In deze website laat ik een deel van mijn visie op hoge gevoeligheid blijken. Deze kijk is gevormd door eigen ervaringen, mijn ontwikkelingsproces en de ervaringen als therapeut waarbij hoog gevoelige personen mij direct vanaf het begin van mijn therapeut zijn opzochten.

Over hoge gevoeligheid of sensitiviteit is al een en ander in boeken geschreven. In deze website ga ik uit van hoge gevoeligheid als een talent dat je verder kunt ontwikkelen en dat je kan leiden tot grote persoonlijke groei en daarmee een rijk leven.
De schrijfster Elaine Aron heeft met haar boeken veel bijgedragen aan de bekendheid. Een kleine groep mensen van ca. 20% kun je omschrijven als gevoelig of hoog gevoelig. Die kleine groep mensen is op wereldschaal heel groot. Een kleine rekensom leert dat uitgaande van 7 miljard mensen er dan ca. 1,4 miljard mensen gevoelig zijn! Heel veel dus. Hoge gevoeligheid is een eigenschap die diep is verankerd in de persoon. Op lichamelijk niveau uit zich dat onder meer in gevoeligere zenuwen. Het is een eigenschap in analogie zoiets als het hebben van blauwe ogen, bruine ogen of zeldzamer beide kleuren. Elaine Aron beschrijft dit en andere zaken in haar boeken. 

Eén misverstand wil ik hier meteen uit de weg ruimen. In de psychologie wordt er helaas soms nog van uit gegaan dat hoge gevoeligheid iets met een zwakke persoonlijkheid van doen heeft. De kans dat door deze verkeerde definitie anderen benadeeld worden in werk of het vinden daarvan is zeer groot. Ook kunnen mensen zich hier door gestigmatiseerd voelen in hun privé en werkend leven. 
Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld mensen mogen ontmoeten die én hoog gevoelig zijn en zeer stabiel zijn in een drukke verantwoordelijke baan met de continue grote druk die dat met zich mee kan brengen. Het leuke is dat deze hoog gevoelige mensen dat ook nog eens heerlijk vinden!
Met andere woorden alle zaken die op alle mensen van toepassing zijn, zijn ook op hoog gevoelige personen van toepassing. Inclusief zaken als psychische gezondheid of pathologie.

Voor alle hoog gevoelige personen onder ons:
Hoge gevoeligheid is een deel van je constitutie, je lichaam, je karakter.