hoge gevoeligheid

geaard en op weg naar je spirituele Hart

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest

Eigen en therapeutische ervaring

Op zich heb ik een normale ontwikkeling gekend en heb ik als zoveel hoog gevoelige personen doen, gekozen voor een rationele ‘overlevings’ strategie in het gezin en het leven. Ik was heel wijs of verstandig… Als hoog gevoelig kind had ik (zoals zo velen) al vroeg door dat in het ‘koppie’ zitten helpt. Ik had dan minder last van gevoelens die ik niet direct kon hanteren of die ik als lastig ervoer. Zoals gebruikelijk werd ik sterk beïnvloed door gezin en school. Ik kon mensen goed aanvoelen. Naderhand bleek pas dat ik helder voelend ben. Ratio werd dus zeer belangrijk, uitmondend in een studie technische natuurkunde. Toch miste ik iets want een carrière in die richting vond ik benauwend. Ik miste de menskant die er toe leidde een MBA studie te gaan volgen. Ik bleek onder andere goed in marketing. Hoe kan dit ook anders als je mensen goed kunt aanvoelen. Toch was ook dit niet genoeg. Via een regressie sessie kwam ik in aanraking met opleidingen hypnotherapie, regressie en reïncarnatietherapie. Pas in de opleiding tot hypnotherapeut waarbij zaken uit de jeugd doorwerkt werden en het gevoel pas goed toegelaten werd begon ik op te bloeien. 
Ik kan nog meer vertellen maar ik vind mijn leven niet zo belangrijk of interessant. 
Ho, STOP, dit gebeurt dus meer bij hoog gevoelige mensen. Je past je aan die anderen aan (die 80%), je wilt er graag bij horen. Die anderen zijn belangrijk. Zelfs belangrijker dan jezelf. Ook al voel je jezelf niet zo als die anderen. Ook ik heb dit gedaan, getracht te zijn zoals die anderen. En zoals een ieder uiteindelijk ervaart; dit werkt niet! Je kunt alleen maar zijn zoals je bent. In mijn geval hoog gevoelig, zelfs paranormaal gevoelig.
In mijn observaties als therapeut in het werken met voornamelijk gevoelige personen blijkt dat veel hoog gevoelige personen die therapie zoeken een strategie hebben gekozen om rationeel te leven. In mijn visie hebben die personen zaken opgepikt van anderen (waaronder volwassenen) die niet hoorden bij de leeftijd. Wat doe je dan als je als kind met die dingen niets kunt. Je stopt ze weg, je kiest voor de ratio. Als je een hoog gevoelig persoon bent die dat heeft gedaan, weet je dan in gezelschap van een grote groep hoog gevoelige personen.
Uiteraard zijn er ook andere overlevingsstrategieën mogelijk. En ook die worden gebruikt.
Je hoeft het niet eens te zijn met datgene wat ik schrijf. Het werken als therapeut met mensen die therapie kiezen kan een vertekend beeld opleveren ten opzichte van die mensen die geen therapie volgen. Elaine Aron merkt in haar boeken op dat hoog gevoelige personen er goed aan doen therapie te zoeken voor hun persoonlijke groei. HSP's hebben daar baat bij.

Gelukkig is hoge gevoeligheid nu bekender bij ouders. Als ouders weten dat ze een hoog gevoelig kind hebben dan kunnen ze daar rekening mee houden. Ze kunnen hun kind dan de gelegenheid geven en zelfs stimuleren om hun gevoeligheid te gebruiken. Door het kind op de gevoeligheid te erkennen kun je het kind laten opbloeien en problemen op latere leeftijd voorkomen. 

Door mijn eigen ontwikkeling heb ik een bepaalde visie ontwikkeld. In de therapeutische praktijk wordt cliënten geleerd robuuster te zijn met behoud van de gevoeligheid. Dit komt in wezen neer op een verkenning richting jezelf. Dus een blik naar binnen die mogelijkheden geeft om beter om te gaan met de zaken van buiten. En dit werkt! Keer op keer, zelfs zo goed dat ik de werkwijze een bepaalde procedure zou kunnen noemen die wordt gevolgd. 
Prettige bijkomstigheid is dat in de bevindingen van Elaine Aron onder meer naar voren komt dat veel hoog gevoelige personen een natuurlijke interesse hebben in spirituele zaken. Dit kan ik bevestigen en ik kan opmerken dat die natuurlijke interesse hoog gevoelige personen helpt in hun leven.